Sad girl

VOOR ALLE OUDERS

Een van de grootste tragedies voor een ouder is te ervaren dat zijn / haar kind ontvoerd is en overgebracht naar een ander land. Helaas moeten wij vaststellen dat in de meeste gevallen een familielid achter de ontvoering zit. In dergelijke gevallen wordt meestal een positieve oplossing bereikt als de autoriteiten van beide landen samenwerken, echter het is nimmer eenvoudig.

In sommige situaties, als er sprake is van een specifiek land waar een kind naar toe is ontvoerd en dat land het “Verdrag van Den Haag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen” niet heeft ondertekend, zal dat de zaak nog meer gecompliceerd maken. Echter in zo’n situatie kan I.C.R.G. de global child recover service leveren.

Father & daughter

VERTROUW ONS

International Child Rescue Group is een internationaal dienstverlenend bedrijf gevormd door hooggekwalificeerde operators met bewezen ervaring.

We hebben veel gevallen over de hele wereld opgelost en gebruiken zorgvuldig geplande methoden om de getroffenen te herstellen en terug te brengen naar het gebied waartoe ze behoren.

WILT U MEER WETEN OVER DE ICRG EN ZIJN WERKZAAMHEDEN?