INTERNATIONAL CHILD RESCUE GROUP

International Child Rescue Group is een internationaal dienstverlenend bedrijf gevormd door hooggekwalificeerde operators met bewezen ervaring. We hebben veel gevallen over de hele wereld opgelost en gebruiken zorgvuldig geplande methoden om de getroffenen te herstellen en terug te brengen naar het gebied waartoe ze behoren.

Als U de tragedie heeft ervaren, dat Uw kind ontvoerd is en overgebracht is naar een ander land, kan ICRG U helpen Uw kind veilig terug naar huis te brengen.

Echter wij hanteren de volgende belangrijke ethische normen (regels) die U moet weten:

  1. I.C.R.G. zal nooit met geweld een ontvoerd kind terughalen. Het kind dient vrijwillig mee te gaan.
  2. De cliënt moet minimaal 50% voogdij kunnen aantonen.
  3. De ontvoeringszaak dient gerapporteerd te zijn bij de plaatselijke Politie opdat het kind en de ontvoerder geregistreerd staan bij Interpol.
  4. Bij thuiskomst dient professionele opvolging door gezondheidsspecialisten (Psychologische hulpverlening voor het kind) plaats te vinden.

Als wij ontvoerde kinderen terug naar huis brengen doen wij dat in twee delen t.w. een “reconnaissance (onderzoek-) mission” en een “main (uitvoerings-) mission”.

Reconnaissance mission

Een onderzoeks- /oriëntatie-missie waarbij wij naar het land reizen, waar het kind naar toe is ontvoerd. Ter plaatse brengen wij, samen met onze locale partners, de situatie in kaart.

Main Mission

Met alle onderzoek / oriëntatie resultaten wordt de main mission voorbereid en zal in samenwerking met onze locale partners worden uitgevoerd teneinde het kind veilig terug naar huis te brengen.

Vertrouwelijkheid

Contact met ons zal door ons met de hoogste vertrouwelijkheid worden behandeld. Wij hanteren een geheimhoudingsverklaring met al onze cliënten.

Als alle, in Nederland noodzakelijke, criteria (juridisch / administratief) zijn geborgen, kan I.C.R.G. de opdracht aannemen en uitvoeren.

WILT U WETEN HOE KUNNEN WE U HELPEN?